પ્રેમ પરીક્ષા. - ભાગ પ

by PANKAJ BHATT Matrubharti Verified in Gujarati Drama

પ્રેમ પરીક્ષા (નાટક) ભાગ પACT 2Scene 5[ fade in શ્રેયા અને વિશાલ હોલ મા બેઠા છે ]શ્રેયા : બબુ તને અહિંયા ફાવે છે ને.વિશાલ : હા.. ફાવે છે.શ્રેયા : wow.. અઠવાળીયા મા તારુ ગુજરાતી ઘણુ improve થઈ ગયુ છે.વિશાલ ...Read More


-->