પ્રેમ પરીક્ષા. - ભાગ ૬

by PANKAJ BHATT Matrubharti Verified in Gujarati Drama

પ્રેમ પરીક્ષા (નાટક) ભાગ ૬[ મોહનભાઇ બે ગ્લાસ ભરે એક વિશાલ ને આપે ]મોહન : ચેસ આપણી દોસ્તી માટે.[ વિશાલ થોડુ પિવે મોહન ભાઇ આખો ગ્લાસ પતાવે ]મોહન : આ.હા.હા. ઘરમાટો આવી ગયો. અરે શરમાય છે શું કર પુરો ...Read More


-->