he she by Vaishnavi mokase in Marathi Short Stories PDF

तो आणि ती

by Vaishnavi mokase in Marathi Short Stories

एक होता तो आणि एक ती . त्याला ती एका पार्टीत भेटली.खुप सुंदर होती ती. साहजिकच तिच्या मागे खुपजण होते.ती सुंदर होती, बुध्दिमानही होती. सर्वांनाच हवीहवीशी वाटणारी. पण ती कोणालाच जवळीक साधु देत नव्हती.तो फार साधा, आर. के. लक्ष्मणच्या ...Read More