ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૭

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

મહાદેવ જીનલ ને પરી બનવાનો રસ્તો બતાવતા કહે છે.અહી થી દસ માઈલ દૂર પચિમ બાજુએ એક અતિ પ્રાચીન ગુફા આવેલી છે. તે ગુફાનું નામ છે ઉબડ. તે ઉબડ ગુફામાં એક જીન ફક્ત રાત માટે જ રહે છે. દિવસે ત્યાં ...Read More