મને ગમતો સાથી - 6 - અનમોલ સંગ....

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

થોડા દિવસ બાદપરંપરા : હેલ્લો....પાયલ : હેલ્લો....પરંપરા : પાયલ....આટલી રાત ના??શું થઈ ગયુ??પાયલ : પરંપરા, હું....હું અને અનમોલ ભાગી રહ્યા છે.પરંપરા : વોટ??બાજુમાં સૂતો સ્મિત પરંપરા ના અવાજ થી જાગી જાય છે.સ્મિત : શું થયું?? પાયલ : અત્યારે.પરંપરા : ...Read More