મને ગમતો સાથી - 10 - આ કોઈ નવી શરૂઆત છે કે....??

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પરંપરા : તો કેવા લાગ્યા તમને નીરજ કુમાર??પાયલ : નોટ ધેટ બેડ....આઈ મીન, પહેલીવાર અમારી નજર મળી તો હું સહેજ વાર માટે તો એને જોતી જ રહી ગઈ.પરંપરા : ઓહ!!ધારા : પાયલ....!!સ્મિત : કોઈએ મને કહ્યુ હતુ કે " ...Read More