કૉલેજ કેમ્પસ - 2 - (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા)

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

સાન્વી, અર્જુન અને વેદાંશ સાથે શેકહેન્ડ કરે છે એટલે વેદાંશ સાન્વીનો હાથ જરા પકડેલો રાખે છે અને એકીટસે તેની સામે જ જોયા કરે છે જાણે તેનામાં ખોવાઈ ગયો હોય અને તેને પહેલી નજરનો પ્રેમ થઈ ગયો હોય તેમ. ...Read More