કૉલેજ કેમ્પસ - 6 - (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા)

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વેદાંશ મનોમન ખુશ થાય છે તે જે ક્ષણની રાહ જોઇ રહ્યો હતો કે, સાન્વી તેની બાઇકની સીટ પાછળ બેસે તે ક્ષણ આવી રહી છે. તે મનોમન ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે સાન્વી "હા" પાડે અને ભગવાન તેની પ્રાર્થના સાંભળે ...Read More