કૉલેજ કેમ્પસ - 9 - (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા)

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

સાન્વી: મને આ સમાજ અને મારા પપ્પાનો ખૂબ ડર લાગે છે... વેદાંશ: હું છું તારી સાથે પછી તને શેનો ડર..?? તારા પપ્પાને હું સમજાવીશ અને સમાજની ચિંતા ન કર, એ તો બંને બાજુ બોલશે. વેદાંશ અને સાન્વીએ બંનેએ પ્રેમનો ...Read More