ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૬૪

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કાવ્યા પૃથ્વી પર જવા નીકળે છે તે પહેલાં ગુરુમાં ની પરવાનગી લઈને જવું તેને યોગ્ય લાગી રહ્યું હતું. એટલે કાવ્યા મહેલની અંદર ગુરુમાં ધ્યાનમાં બેઠા હતા ત્યાં પહોંચી અને જોયું તો ગુરુમાં હજુ ધ્યાનમાં બેઠા હતા. કાવ્યા ધ્યાનમાં બેઠેલા ...Read More