ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૬૫

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કાવ્યા વસ્ત્રાપુર શહેરમાં આવેલ મહેલ પાસે પહોંચી. મહેલ ઘણો મોટો અને ભવ્ય હતો. એટલે જોતા લાગે કે પરવાનગી વગર મહેલની અંદર પ્રવેશ કરી શકાય નહિ. મહેલના મુખ્ય દરવાજા પાસે ઊભી રહીને કાવ્યા વિચારવા લાગી કે મહેલની અંદર કેવી રીતે ...Read More