ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ - ભાગ 3

by Om Guru Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ ભાગ-3 સબૂત અને બયાનની આસપાસ ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ અને ગણેશ તલપડે બપોરે ત્રણ વાગે ધીરજ સીંઘાનીયાના જૂહુ સ્થિત ઘરે પહોંચ્યા હતાં. ધીરજ સીંઘાનીયા એમની રાહ જોઇ રહ્યો હતો. ...Read More