ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ - ભાગ 5

by Om Guru Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

ઇન્સ્પેકટર પ્રતાપ ભાગ-૫ પોલીસ સ્ટેશનમાં નાટક બીજા દિવસે સવારે ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ પોલીસ સ્ટેશન પર આ કેસ બાબતે તપાસ કરી બહારથી પાછા ફર્યા હતા ત્યારે આદિવાસીઓના વકીલ ધીમંતા રાગે તેની રાહ જોઈ ...Read More