ત્રિવેણી - નદીરૂપી ત્રણ નારીઓનો સંગમ - ૧૭

by Chintan Madhu Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

વૃંદાની શાર્ક ટેન્કમાં રજૂઆત શાર્ક ટેન્કના મંચ સુધી લઇ જતા માર્ગનો દરવાજો બંધ હતો. ઘેરા કથ્થાઇ રંગના દરવાજાની બીજી તરફ વૃંદા દ્વાર ખુલવાની પ્રતીક્ષામાં હતી. મંચ પરથી વૃંદાના નામની ઘોષણા થઇ, ...Read More