ત્રિવેણી - નદીરૂપી ત્રણ નારીઓનો સંગમ - ૨૧

by Chintan Madhu Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

નોવોટેલ હોટલ, અમદાવાદ હોટલના બીજા માળે રૂમ નંબર ૨૦૪માં શ્વેત વન-પીસ ગાઉનમાં સજ્જ વૃંદા સોફા પર બિરાજેલ હતી. થોડી અકળામણ થતી હતી. જેનું કારણ વિશાળ ઓરડામાં બરોબર મધ્યમાં તે એકલી બિરાજેલી ...Read More