મેધાનો પ્રેમ કે પ્રેમની મેધા

by Alpa Purohit in Gujarati Short Stories

સર્જક : અલ્પા મ. પુરોહિત (વડોદરા)(જ્યોતિકળશ વાર્તા મેગેઝિનમાં પ્રોત્સાહન ઈનામ પ્રાપ્ત કરેલ વાર્તા)તારીખ : ૧૫-૦૨-૨૦૨૨ભલે કહે ઈતિહાસ, પ્રેમમાં કામ નથી બુદ્ધિજીવીનુંપણ, જ્યારે બુદ્ધિથી જ થઈ જાય પ્રેમ તો પ્રેમ શું કરે?પ્રેમ સાંજે ચાર વાગ્યાનો ઓરડાની સજાવટમાં પરોવાઈ ...Read More


-->