પાટણ ની પ્રભુતા અને ...રાણકીવાવ....

by Chaula Kuruwa Matrubharti Verified in Gujarati Travel stories

પાટણ.....અને ..રાણકી વાવ .... પાટણ કે અન્ હિલ વlડ પાટણ જે એક કાળે ગુજરાતનું પાટનગર હતું. ગુજરાતને તેનું ગુજરાત નામ મળ્યુ ત્યારથી પાટણ રાજધાનીનું શહેર બન્યું હતું. એતિહાસિક નગર ...Read More