Urmi poems by Manjula Gajkandh in Gujarati Poems PDF

ઊર્મિ કાવ્યો

by Manjula Gajkandh in Gujarati Poems

ગઝલ :મળે . દિલ દરવાજે કદી તાળાં મળે, ગામ વચ્ચોવચ્ચ તો નાળાં મળે. આ સફાઈના વખાણો શું કરો, સાફ ઘરમાં પણ કદી જાળાં મળે. હોય સુંવાળપ બધે એવું બને? ફૂલ પણ આ કંટકો વાળાં મળે. તન ભલે ઉજળાં લઈ ...Read More