Maaz Gokul by बाळकृष्ण सखाराम राणे in Marathi Short Stories PDF

माझ गोकुळ

by बाळकृष्ण सखाराम राणे in Marathi Short Stories

माझ गोकुळ मी समोरच्या छोट्या पण देखण्या वास्तूंकडे समाधानाने पाहिले. ' माझ गोकुळ ' या नावाचा तो वृध्दाश्रम होता तर त्याच्या डव्या बाजूला' फुलपाखरे ' हे मुलीचे वसतिगृह होते. या दोन्ही वास्तूंचे आज उदघाटन होत.रंगबेरंगी पताका सर्वत्र लावल्या होत्या. ...Read More