હું અને કૃષ્ણ વાંસળી - 6 - હું અને કાન્હો

by ananta desai in Gujarati Novel Episodes

હું અને કાન્હો આજે વર્ષો પછી મારા રાધા હોવાનો અહેસાસ મને શરમાવી ગયો. “હા, એ હું જછું, જેને આમ કાન્હાની સાથે સમય વિતાવાનો મોકો મળ્યો છે કદાચ... કદાચકાન્હાનું હોવુ માત્ર મને ખુશ કરવા માટે પૂરતું હતું” આજે કાન્હો સવાલ ...Read More