ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૯૯

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

મહેક પરીઓના દેશમાં આવી એટલે ગુરુમાં અને બીજી પરીઓ દ્વારા તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મહેક પર શક્તિઓનો વરસાદ ગુરુમાં વરસાવવા લાગ્યા. કાવ્યા સામે મહેક આગળ વાત કરતા કહે છે. તે દિવસ પછી મને વિરેન્દ્રસિંહ ની બહુ યાદ આવવા ...Read More