ધૂળેટી - એક પ્રેમ કથા - 1

by Raj Shewale in Gujarati Love Stories

ત્યારે નેહા મને બોલી કે એ તો તારા જેવી ખુબજ હોશિયાર છે ત્યા મને પાછો તેને યાદ કરવા માટે નો એક ઓર કારણ મળી ગયુ તેટલુ કહી ને તે તેના ક્લાસ માટે નીકળી ગઈ પછી હુ પણ મારા બુક્સ ...Read More