હજીરા ઘોઘા ફેરી સર્વિસનો અનુભવ

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Travel stories

હજીરા ઘોઘા ફેરી સર્વિસનો અનુભવ આપ સહુ સાથે શેર કરીશ બે ત્રણ વખત બંધ થયા પછી ફરીથી આ સેવા ચાલુ થઈ છે. 1. અદાણી હજીરા પોર્ટ RoRo ટર્મિનલ ખાતે સવારે 7:30 વાગ્યે મુસાફરી માટે રિપોર્ટ કર્યું.આ મુસાફરીનો ટુંકમાં અહેવાલ ...Read More