હું અને કૃષ્ણ વાંસળી - 8 - કાન્હા સાથે વ્યથા

by ananta desai in Gujarati Novel Episodes

કાન્હા સાથે વ્યથા “હું અફાટ ઉર્જાનો મહાસાગર છું. હું જ પ્રેમ છું. હું જ વ્યથા છું. હું જ એ સુંદરકવિતા... છતાં મારી અંદર આટલો બધો ક્રોધ શેનો છે દેવ? હું એને અફાટ ચાહુંછું જેમ રાધા તમને ચાહતી હતી... તો ...Read More