મશિહા ધરાદીત્ય (ભૂમિનો રક્ષક) - 1

by Sandip A Nayi Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

મશિહા ધરાદીત્ય ધગધગતી ધરતી પર વહી રહેલો પવન જાણે ચારે દિશાઓમાં પોતાની નીચે પડેલા દરેક માણસોની વ્યથા સાથે લઈને વહી રહયો હતો.સમી સાંજના ભૂરા આકાશ તળે મૃત્યુ પામેલા અને પોતાની વેદનામાં કણસી રહેલા માનવીઓની સામે આજે યુદ્ધભૂમિ પોતાની આગવી ...Read More