રિઝલ્ટ કોનું?? શાળાની પરીક્ષાનું કે જીંદગીની!!!

by Krishna Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

એપ્રિલ મહિનામાં એકજ વાત દરેક માતાપિતાના મનમા હોય છે, ને મનમાંથી હોઠે પણ આવી જાય છે.વાત વાતમાં મનની વાતો કહેવાઈ જાય છે. સરખામણી ને રસાકસીનો નવો દોર શરૂ થાય છે. ને એ વિષય વસ્તુ એટલે - રિઝલ્ટ, પરિણામ. જે ...Read More


-->