ગુજરાતી કહેવાતો નો ભંડાર

by Hiren Manharlal Vora Matrubharti Verified in Gujarati Anything

નવ બોલ્યા માં નવ ગુણ,બોલે એના બોર વેચાય,ચૂપ બહુ રેવાય નહીં દીલ માં હોય એ કહી દેવાય, ચૂપ રહે એના સંબંધ સચવાય,ધીરજ ના ફળ મીઠા,આગ લાગે કૂવો ના ખોદાય,ઉતાવળે આંબા પાકે નહીં, પાકા ઘડે કાંઠા ચડે નહીં,સંઘર્યો સાપ કામે ...Read More