Dikri by Jasmina Shah in Gujarati Short Stories PDF

દીકરી

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

દીકરી દીકરી એ બોલવાનો વિષય નથી, આંખોમાંથી ટપકવાનો વિષય છે. દીકરી માટે જેટલું લખીએ તેટલું ઓછું પડે તેમ છે. એ પેલા પથ્થરને અડે અને પાંચિકા થઇ જાય છે. દીકરી ઘરમાં હોય એટલે ઘર ભરેલું ભરેલું લાગે ને ઘર છોડીને ...Read More