કૉલેજ કેમ્પસ (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા) - 31

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

" કૉલેજ કેમ્પસ "ભાગ-3 વેદાંશ ક્રીશાને કહે છે, " એક વાત કહું કીશુ, એક સ્ત્રી પુરુષ માટે પોતાના ઘર માટે, કેટલું બધું કરે છે પોતાના આખાય જીવનનો ભોગ આપી દે છે. પોતાના પરિવારને, એક વારસદાર આપે છે અને તેનો ...Read More