Fulfillment by बाळकृष्ण सखाराम राणे in Marathi Short Stories PDF

पूर्तता

by बाळकृष्ण सखाराम राणे Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

पूर्तता माणसांनी तुडुंब भरलेल्या त्या हाॅलमध्ये पाऊल ठेवताच माई थोड्या बावरल्या---तेवढ्याच गहिवरल्यासुध्दा.आपल्या मुलाच्या कर्तुत्वाचा त्यांना अभिमान वाटला.नाहीतरी आपण कोण?कुठल्या?आज आपली ओळख आहे ती पुरूषोत्तम दळवीची आई म्हणून!होय!' जन्मदात्री आई ' बस्स एवढेच ! माईंना थोडा विषादही वाटला.आज त्यांचा साठावा ...Read More