Apatyakameshthi. by suhas v kolekar सुविकोळेकर in Marathi Short Stories PDF

अपत्यकामेष्ठी...

by suhas v kolekar सुविकोळेकर in Marathi Short Stories

!. . . . . . .अपत्यकामेष्ठी . . . . . .. . . . .खरंतर तिच्या मनाविरुद्धच गोष्ट घडली दोघांच्या वयात १२ वर्षाचा फरक.नाय व्हय म्हणंत बापान हिरीत ढकलावी तशीच यदु गायके नावाच्या इसमासोबत सगुणाच लग्न लावुन ...Read More