Black Tea by suhas v kolekar सुविकोळेकर in Marathi Short Stories PDF

काळा चहा ...

by suhas v kolekar सुविकोळेकर in Marathi Short Stories

काळा चहा. . .जनार्दन आज लवकरच उठला .तारीख होती आज कोर्टाची . सरिता त्याची बायको. माहेरच्या संपत्तीची जमिनीच्या तुकड्याची कायदेशीरपणे वाटणी व्हावी यासाठी तिच्यात भावात वाद सुरु होता.सकाळची गुरांना वैरणपाणी करुन ११ ला कोर्टात हजर होण्यासाठीच त्याची लगबग.सरितान सुद्धा ...Read More