Sakshidaar - 8 by Abhay Bapat in Marathi Thriller PDF

साक्षीदार - 8

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Thriller

साक्षीदार प्रकरण ८ “ ईशा, तू मागच्या दाराने आत जाऊन पुढचा दरवाजा आतून उघड.मी ही किल्ली पुन्हा होती तिथे खिळ्याला लाऊन पुढच्या दाराने आत येतो. ” पाणिनी म्हणालातिने मान हलवली आणि मागील दार उघडून आत गेली किल्ली पुन्हा पाणिनी ...Read More