meaning by बाळकृष्ण सखाराम राणे in Marathi Short Stories PDF

अन्वयार्थ

by बाळकृष्ण सखाराम राणे Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

अन्वयार्थमाधवने उशीवरचा कागद उचलला. अक्षर कल्याणीचे होते.त्याने वाचायला सुरुवात केली: प्रिय, हे लिखाण हातात असेल तेव्हा- मी तुमच्याजवळ नसेन. हे सारे वाचल्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? हे बघण्याची किंवा ऐकण्याच धाडस माझ्यात नाही. गेल्या कित्येक वर्षात ह्रदयात दडवून ठेवलेलं ...Read More