મોર્ડન મહાભારતનો અર્જુન - 19 - છેલ્લો ભાગ

by Suresh Patel Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

(19) કેમકે જેવો એ પોતાની કલ્પના ને બધાથી ઉપર ઉઠાવી ને આ શું થઇ રહ્યું છે તેના વિશે વિચારવા લાગ્યા કે તરત તેનું સુક્ષ્મ સરીર હવામાં ઉપર ઉઠવા લાગ્યું. અને આખો નજરો પોતાની આંખો નીચે આવવા લાગ્યો. અર્જુન પોતાની ...Read More