Vari Ashihi by Meenakshi Vaidya in Marathi Short Stories PDF

वारी...अशीही

by Meenakshi Vaidya in Marathi Short Stories

वारी …अशीहीअंथरुणावर पडल्या पडल्या रखमा स्वतःशीच बोलत होती… "विठ्ठला अरे तुझ्या वारीला यायचं होतं रे ! पण कसे येणार? आज पर्यंत एकही वारी मी चुकवली नाही.अरे तुला भेटण्याची ओढ इतकी असते की ती ओढ एक ताकद बनून पाठीशी उभी ...Read More