‘‘મા’’ ના ગર્ભમાં રહેલ બાઇકની વેદના

by DIPAK CHITNIS. DMC Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

//‘‘મા’’ ના ગર્ભમાં રહેલ બાઇકની વેદના// આજનો આ લેખ વિશ્વની મહિલાઓ કે જે શારીરિક રીતે સશમતા પામી સંસારના બંધનોનુસાર જે સમયે લગ્નગ્રંથીથી જોડાતી હોય છે. સમયાંતરે તે સ્ત્રી એક સમાજમાં નવો હોદ્દો ગ્રહણ કરી હોય છે. તે એક ...Read More