Pandharpur Waari by Jaie Naik in Marathi Travel stories PDF

पंढरपूर वारी

by Jaie Naik in Marathi Travel stories

रमले मी संसारी, परि इच्छा होती एक उरी ,पंढरीच्या दारी, पुण्य लाभले जन्मजन्मांतरी !! बरेचदा मनात असलेली तीव्र इच्छा पूर्ण होण्याचे भाग्य सगळ्यांना लाभते का?अजिबात नाही;काही थोडेच असे भाग्यवान असतात. पण मला सांगायला आनंद होतो,की अशा थोड्याच भाग्यवानांपैकी मी ...Read More