सुन्या... सुन्या मैफिलीत माझ्या..

by Meenakshi Vaidya in Marathi Short Stories

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या…एक दिवस विद्या आपल्याच विचारात असताना तिच्या मोठया भावाने मुकूंदने बघीतले तो लगेच तिला म्हणाला,"विद्या किती दिवस त्या अरूणचा विचार करून आपल्या आयूष्यातील एकेक दिवस गमावणार आहे? स्वत:कडे बघ जरा."मुकूंद लहान बहीण विद्याच्या प्रेमापोटीच बोलत होता. ...Read More