Nirnay - 9 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय - भाग ९

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग ९मागील भागावरून पुढे...शुभांगी मंगेशच्या पसंतीस उतरल्यामुळे पुढचं सगळं काम सोपं झालं. यथावकाश साखरपुडा झाला.साखरपुडा थोडक्यात झाला. साखरपुड्या आधी इंदिरेने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या," साखरपुड्याच्या वेळी मुलाला आणि मुलीला फक्त कपडे करायचे.बाकी सगळं देणंघेणं लग्नाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ...Read More