Wakadewad - A thriller - 2 by Bhushan Patil in Marathi Short Stories PDF

वाकडेवड - एक रोमांच - 2

by Bhushan Patil in Marathi Short Stories

वाकडेवड-एक रोमांच भाग २ ती बाई बोलायला लागली. सुरुवातीला तीला शब्द फुटत न्हवते. ती बोलण्याचा प्रयत्न करत होती. मामा विचारू लागले "सांग कोण हायीस तू? हिला का धरलीस?" मग ती म्हणाली, "मी शेवंता हाय". ममांना आधीच कळलं होतं ती ...Read More