Wakadewad - A thriller - 3 by Bhushan Patil in Marathi Short Stories PDF

वाकडेवड - एक रोमांच - 3

by Bhushan Patil in Marathi Short Stories

वाकडेवड एक रोमांचभाग 3 गडबडीत फोन उचलला आणि टॉर्च पुन्हा शेताकडे पाडली. आणि पाहतो तर काय ! समोर एक पांढरं शुभ्र कुत्रं. असं कुत्रं मी जीवनात कधीच पाहिलं न्हवतं. अंगाने एकदम धिप्पाड, निळे डोळे, कंगव्याने केस विंचरले आहेत असे ...Read More