THIS IS CALLED JIWAN PART 5 by Dilip Bhide in Marathi Love Stories PDF

ह्याला जीवन ऐसे नाव - भाग ५

by Dilip Bhide in Marathi Love Stories

भाग 5 भाग 4 वरुन पुढे वाचा .............. लोकांना मराठी जरी कळलं नाही तरी आशय कळला. हॉल मध्ये pin drop silence. पंडित पूजा सांगायला बसला होता म्हणून पाहुण्यांपैकी दोन बायकांनी स्वयंपाकाचा जिम्मा उचलला. जेवण झाल्यावर श्रीवास्तव नामक एक ...Read More