Dilip Bhide

Dilip Bhide

@dilipbhide.296486

(250)

127

301k

564.5k

About You

मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे. माझी फॅक्टरी होती पण आता मी निवृत्ती घेतली आहे आणि लिहियाला सुरवात केली आहे.