SUSPENSE OF DIKY - PART 1 by Dilip Bhide in Marathi Thriller PDF

डिकीतला सस्पेन्स - भाग १

by Dilip Bhide in Marathi Thriller

डिकीतला सस्पेन्स भाग १ रात्रीचे अकरा वाजले होते. लातूर सोलापूर मार्गावर पोलिसांनी नाकाबंदी लावली होती. ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीचा काळ होता, आणि एका लाल रंगाच्या कार मध्ये कॅश घेऊन चालले आहेत अशी खबर होती. आता पर्यन्त पांच कार चेक ...Read More