કૉલેજ કેમ્પસ (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા) - 44

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

" કૉલેજ કેમ્પસ "ભાગ-44પરીએ પોતાની નાનીમાના બંને હાથ પ્રેમથી પકડ્યા અને ઘડીક નાનીમા સામે તો ઘડીક દિવાલ ઉપર લટકાવેલી પોતાની માંની તસવીર સામે તે જોતી રહી અને અખૂટ આતુરતાથી શાંત ચિત્તે પોતાની માંની જીવન કહાની સાંભળવા બેસી ગઈ. નાનીમાની ...Read More