a different type of doctor by Dilip Bhide in Marathi Short Stories PDF

डॉक्टर असाही असतो. !

by Dilip Bhide in Marathi Short Stories

डॉक्टर असाही असतो ! दिनांक १६.०१.१९८० शहर नागपूर. गंगाधरराव, स्टेट बँकेच्या किंग्सवे शाखे मधे कार्यरत होते. त्या दिवशी नेहमी प्रमाणे काम संपवून ते घरी जायला निघाले. बँकेच्या समोरच बस स्टॉप होता. त्या बसने ते नेहमी प्रमाणे सीताबर्डी ला ...Read More