Marriage Talk (Part 3) by लेखक सुमित हजारे in Marathi Short Stories PDF

लग्नाची बोलणी (भाग 3)

by लेखक सुमित हजारे in Marathi Short Stories

आवडीचे बनवलेल असत त्यांच्या लाडक्या लेकीने आता रात्रीच्या अकरा वाजलेले असतात माई आबा रमा आणि विश्वनाथ हे सगळेजण बाहेरच्या अंगणात बसलेले असतातआणि त्यांच्या गप्पा गोष्टीना सुरवात होते लगेच माई विश्वनाथला म्हणते अरे बाळा विश्वनाथ आपल्याला आता रमेच लग्न करून ...Read More