ઈશ્કની ચાહ, ગુનાની રાહ - 3 (અંતિમ ભાગ - કલાઇમેક્સ)

by Hitesh Parmar Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

ઈશ્કની ચાહ, ગુનાની રાહ - 3 (અંતિમ ભાગ - કલાઇમેક્સ) કહાની અબ તક: સપના માધવી ને સમજાવવા માગે છે કે અમર તો એને બસ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ માને છે, પણ અમર માટે માધવી કઈ પણ કરવા તૈયાર છે! અમર અને ...Read More