Satyamev Jayte - 5 by Bhavana Sawant in Marathi Moral Stories PDF

सत्यमेव जयते! - भाग ५

by Bhavana Sawant Matrubharti Verified in Marathi Moral Stories

भाग ५. सकाळी महालक्ष्मीला शुद्ध यायला लागते. तशी ती डोक्याला पकडून हळूहळू डोळे उघडण्याचा प्रयत्न करते. ती आपला हात हलवण्याचा प्रयत्न करत असते, पण तिचा हात काही हलत नाही. त्यामुळे ती जराशी उठून बसून आपला हात पाहायला लागते. तिचा ...Read More